Trg sv. Ane 1, 49253 Lobor

049/430-040 zupalobor@gmail.com

Crkva Majke Božje Gorske

Crkva je jednobrodna longitudinalna građevina s poligonalnim svetištem. Sagrađena je početkom 15. stoljeća, a temeljito obnovljena nakon potresa u 18. stoljeću. Sa sjeverne strane crkve dograđena je sakristija, a s južne renesansni zvonik. Crkva je okružena baroknim cinktorom koji ima oblik nepravilnog oktogona.

S unutarnje strane cinktora (unutar arkada) nalaze se slike koje prikazuju zapisana čudotvorna ozdravljenja.

MBGUnutrašnjošću svetišta dominira lijepo izrađeni barokni oltar iz druge polovice 17. stoljeća. U središtu oltara nalazi se drveni gotički kip Majke Božje Gorske s djetetom (oko 1 500. godina).

Lijevo i desno od trijumfalnog luka, smještena su kamena postolja na kojima su stajali oltari posvećeni sv. Barbari i sv. Katarini. Na sjevernom je zidu podignuta barokna propovjedaonica na kojoj je upisana godina 1759. Na pjevalištu se nalaze orgulje izrađene oko 1750. godine. Crkva ima freske koje se svojom kvalitetom, zanimljivostima svoje ikonografije i stilskim karakteristikama ubrajaju među najbolje primjere gotičkog zidnog slikarstva u sjevernoj Hrvatskoj. Na freskama su prikazani biblijski prizori uglavnom vezani uz Bogorodicu i Spasitelja, zatim likovi apostola i svetaca te likovi iz Starog zavjeta. Arheološka istraživanja pokazala su da je postojeća crkva podignuta iznad romaničke crkve, koja je pak podignuta iznad predromaničke i starokršćanske. Najstariji otkriveni slojevi boravka prvih judi na ovoj gradini potječu iz ranog brončanog doba (1750.-1600. pr. Kr.). Život se u kontinuitetu može pratiti sve do mladeg željeznog doba (300.-15. pr. Kr.) kada je cijelo brdo dobilo svoj sadašnji oblik. U 2. st. posl. Kr. u vrijeme Rimskog Carstva podiže se poganski hram u kojem se vjerojatno štovala božica Dijana.

 

“Predromanička crkva u Loboru za sada je jedina predromanička crkva otkrivena u sjevernoj Hrvatskoj. Bogatstvo njezina interijera uvrštava je među najljepše ranosrednjovjekovne crkve.”

“Lobor je jedan od najvažnijih misionarskih punktova u vrijeme pokrštavanja sjeverne Hrvatske.”

Isječci iz knjižice Krešimira Filipca “Arheološko-povijesni vodič” koji se može kupiti u svetištu:

     

Podijelite s prijateljima: