This page was exported from Župa sv. Ana Lobor [ http://zupa-lobor.hr ]
Export date: Tue Nov 21 17:25:33 2017 / +0000 GMT

Crkva Majke Božje GorskeCrkva je jednobrodna longitudinalna građevina s poligonalnim svetištem. Sagrađena je početkom 15. stoljeća, a temeljito obnovljena nakon potresa u 18. stoljeću. Sa sjeverne strane crkve dograđena je sakristija, a s južne renesansni zvonik. Crkva je okružena baroknim cinktorom koji ima oblik nepravilnog oktogona.

S unutar