This page was exported from Župa sv. Ana Lobor [ http://zupa-lobor.hr ]
Export date: Fri Mar 23 20:54:00 2018 / +0000 GMT

Krizma 2018
OVAJ TJEDAN POTVRĐEN JE OD NDS-A I DATUM KRIZME U 2018. GODINI U NAŠOJ ŽUPI, TO JE NEDJELJA ( DUHOVI ) 20.5.2018.