Freske

S unutrašnje strane cinktora nalaze se slike koja prikazuju čudotvorna ozdravljenja,
od kojih su neke iz 18. stoljeća, a zapisao ih je Hilarion Gasparotti.

S unutarnje strane cinktora (unutar arkada) sada su obješene prilično loše slike na panoima preko starijih nimalo boljih oslika. Uslijed sveprisutne vlage slike brzo propadaju.

 

One prikazuju zapisana čudotvorna ozdravljenja, od kojih je neke zapisao još Hilarion Gasparotti u 18. st., a druga su dodana kasnije. Na slikama se spominju mjesta iz kojih su dolazili oni koji su molili za ozdravljenje.

 

Najviše se spominju prigorska i zagorska mjesta (H. Gasparotti spominje: Božjakovinu, Ladomer, Zelinu, Bisag, Moravče, Mariju Bistricu i Jastrebarsko).


(Krešimir Filipec, Arheološko-povijesni vodič)

Po Zagovoru Majke Božje Gorske uslišane su mnoge molitve i izrčena su mnoga svjednočanstva.
Hodočasnici svoju utjehu pronalaze u krilu Majke Božje Gorske.