Kapela svete Margarete, Peršaves

Ovdašnje stanovništvo ovu kapelu naziva Margieta. Sagrađena je u naselju Peršaves.
Prvi puta se spominje 1666. godine kao posve trošna.
Zanimljivo je da je naziv za Peršaves do 1676. godine bio Višnja Gora.
1666.
Prvi puta se spominje 1666. godine kao posve trošna. Zanimljivo je da je naziv za Peršaves do 1676. godine bio Višnja Gora.
1666.
1693.
Danas postoje tri oltara. Glavni je posvećen sv. Margareti, a pokraj slike sv. Margarete postavljena su dva drvena kipa posvećena sv. Katarini i sv. Barbari. Pobočni oltari u obliku slika posvećeni su sv. Jurju (iz 16. st.) i sv. Josipu (iz 1693.). Postoje dva zvona, a veće je jednom prigodom puklo.
1693.
1734.
Godine 1734. ovdje je načinjeno groblje na kojem se i danas pokapaju žitelji iz sela Peršaves, dio Delkovca, Vukanci i dio Šipki.
1734.
1786.
Kapela je obnavljana 1786. godine. oltar sv margareta.
1786.
1790.
Godine 1790. ova je crkva imala status župne crkve u razdoblju od samo četiri mjeseca. Tadašnji car Josip II. naredio je razdiobu većih župa na manje pa je tako i župa Lobor podijeljena na dvije. Tada je ovdje župnikovao nekadašnji pavlin Augustin Vrabec. Medutim, odmah nakon careve smrti, ta župa opet je pripojena svojoj majci sv. Ani jer je materijalna situacija bila više nego loša. Župni dvor bio je u prijašnjoj crkvenoj klijeti koja se nalazila pod lipama.
1790.

(Vladimir Matejaš – LOBOR I NJEGOVE PRIČE)

Tadašnji župnik Josip Kotarski opisuje tijek popravka:

Kada je veće zvono puknulo, dao sam ga u Zagrebu prelijati, a dne 24.08.1890. povukli smo ga u toranj. Zvono bje dovezeno s kolodvora u Spevćevu krčmarnicu tik ceste kod Bukala na raskrišću u Vukance i Peršaves. Na opredijeljeni dan sakupi se veliko mnoštvo naroda kod tog mjesta, otkuda smo u procesiji išli do crkve sa glazbom uz gruvanje mužara. Zvono vozila četiri okićena konja, a pred njima jašio.