Trg sv. Ane 1, 49253 Lobor

049/430-040 zupalobor@gmail.com

Kapela Svetog Petra

Kapela Svetog Petra

Nalazi se u selu Petrova Gora, na visokom i nekad teško pristupačnom brijegu. To je stara kapela, koja se spominje već u statutu župa Ivana arhiđakona goričkog iz 1334. godine. Naslućuje se da bi ova kapela mogla biti istovjetna s onom sv. Petra, koju spominje jedna listina zagrebačkog Kaptola 1243. godine. Ukoliko bi ovo bio točan podatak, tada bi ovo bila najranije spomenuta kapela u Hrvatskom zagorju. To je gotička kapelica. U vrijeme baroka dozidani su joj toranj i maleno predvorje. Postoji zapis da je već 1676. godine na ovom mjestu stajala drvena kapela u koju je moglo stati samo do 100 ljudi. U tornju su već 1736. godine bila dva zvona. Groblje oko crkve postojalo je već 1736. godine. Tamo se i danas pokapaju mještani naselja Cebovec, Petrova Gora, Velika i dio Vojnovca.

Nedaleko od kapele sv. Petra, istočno, postojala je kapela sv. Fabijana i Sebastijana koja je danas posve nestala. Godine 1666. ponovno je bila sazidana iz temelja kako bi zamijenila drvenu. Već 1749. godine je i ta nova kapela postala toliko ruševna i trošna da su ju mještani sasvim napustili.
Postoji jedan oltar posvećen sv. Petru. U kapeli postoji pozitiv (male orgulje), djelo iz razdoblja bidermajera, građen između 1830. i 1840. godine.

(Vladimir Matejaš – LOBOR I NJEGOVE PRIČE)

 

     

Podijelite s prijateljima: