Župa sv. Ana Lobor
https://zupa-lobor.hr/kapela-svetog-petra/
Export date: Thu May 13 7:08:14 2021 / +0000 GMT

Kapela Svetog Petra


Kapela Svetog Petra


Nalazi se u selu Petrova Gora, na visokom i nekad teško pristupačnom brijegu. To je stara kapela, koja se spominje već u statutu župa Ivana arhiđakona goričkog iz 1334. godine. Naslućuje se da bi ova kapela mogla biti istovjetna s onom sv. Petra, koju spominje jedna listina zagrebačkog Kaptola 1243. godine. Ukoliko bi ovo bio točan podatak, tada bi ovo bila najranije spomenuta kapela u Hrvatskom zagorju. To je gotička kapelica. U vrijeme baroka dozidani su joj toranj i maleno predvorje. Postoji zapis da je već 1676. godine na ovom mjestu stajala drvena kapela u koju je moglo stati samo do 100 ljudi. U tornju su već 1736. godine bila dva zvona. Groblje oko crkve postojalo je već 1736. godine. Tamo se i danas pokapaju mještani naselja Cebovec, Petrova Gora, Velika i dio Vojnovca.

Nedaleko od kapele sv. Petra, istočno, postojala je kapela sv. Fabijana i Sebastijana koja je danas posve nestala. Godine 1666. ponovno je bila sazidana iz temelja kako bi zamijenila drvenu. Već 1749. godine je i ta nova kapela postala toliko ruševna i trošna da su ju mještani sasvim napustili.
Postoji jedan oltar posvećen sv. Petru. U kapeli postoji pozitiv (male orgulje), djelo iz razdoblja bidermajera, građen između 1830. i 1840. godine.

(Vladimir Matejaš - LOBOR I NJEGOVE PRIČE) 
Post date: 2015-02-04 14:32:49
Post date GMT: 2015-02-04 14:32:49

Post modified date: 2015-09-01 16:55:12
Post modified date GMT: 2015-09-01 16:55:12

Export date: Thu May 13 7:08:14 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Župa sv. Ana Lobor [ http://zupa-lobor.hr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com