Pastoralno vijeće

Župno pastoralno vijeće je župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo
koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi. 

Župno pastoralno vijeće čini 19 članova naše župe izabrani na 5 godina. To su:

   1. Zlatko Sedlar
   2. Josip Žvigač
   3. Stjepan Horvat
   4. Stjepan Košić
   5. Danica Horvat
   6. Damir Hubak
   7. Ivan Grabar
   8. Stjepan Sokolić
   9. Nikola Lesičar
   10. Stjepan Novosel
   11. Stjepan Lenartić
   12. Milan Behin
   13. Milan Kokolek
   14. Vladimir Kos-Grabar
   15. Ervin Martinuš
   16. Branko Levak
   17. Nikola Kunić
   18. Andreja Mikac
   19. Ivan Labaš

Župno ekonomsko vijeće

   1. Zlatko Vlahek
   2. Slavko Biškup
   3. Josip Šala
   4. Vladimir Matejaš

Želimo i molimo da rad Pastoralnog i ekonomskog vijeća resi zajednička briga za dobro Crkve, otvorenost evanđeoskom duhu, potpuno prihvaćanje nauka i discipline Crkve, neprestano nastojanje oko rasta u crkvenom i misionarskom duhu te suradnja i sudjelovanje svih župljana u aktivnostima župne zajednice kako bi nova evangelizacija produbljena živom vjerom, što više prožimala vjernički život i djelovanje.